Về ASE

Nơi xây dựng tài năng độc nhất, cung cấp môi trường giáo dục sáng tạo theo phương pháp quốc tế, thông qua triết lý giáo dục Montessori dành cho trẻ trong độ tuổi từ 4-15.

Phương pháp Montessori là gì?

Montessori là triết lý giáo dục hiện đại đang dẫn đầu xu thế tại các nước phát triển, đặt mỗi trẻ em làm trung tâm, qua đó xây dựng, phát triển tài năng độc nhất trong mỗi bé.
Khai phá tiềm năng độc nhất của bé
Hội nhập toàn cầu với kỹ năng và tri thức chuẩn quốc tế
Xây dựng tài năng trong thời điểm “vàng”
Thời gian linh hoạt cho các gia đình trẻ bận rộn

Điều đặc biệt chỉ có tại ASE

Be unique – Be global

Đăng ký học thử