Tuyển dụng

ASE - Môi trường làm việc lý tưởng

Cơ hội việc làm

WHY ASE

Phong cách làm việc chuyên nghiệp và cởi mở luôn là phương châm hoạt động của chúng tôi. Mỗi thành viên tại ASE được ví như một tài sản quan trọng nhất mà ASE luôn muốn gìn giữ và phát huy tiềm năng. Hãy tham gia ASE và cùng ASE xây dựng nên ngôi nhà chung chuyên nghiệp và cởi mở!

Tại ASE, bạn sẽ được:

Trao quyền

Chúng tôi cam kết tối đa hóa và mở khóa tiềm năng cho mỗi nhân viên bằng cách truyền cảm hứng và trao quyền cho các thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Trao cơ hội phát triển

ASE cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp để giúp nhân viên phát triển chuyên môn và có cơ hội làm việc và học hỏi từ các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Trao thưởng

ASE có một hệ thống đánh giá và khen thưởng công bằng và minh bạch để ghi nhận sự đóng góp của nhân viên.

Trao quyền lợi

ASE luôn chăm lo nhân viên bằng gói chăm sóc sức khỏe toàn diện hằng năm, những chuyến đi tưởng thưởng, những đãi ngộ cho nhân viên và người thân…

ASE hiện đang tuyển các vị trí sau:

CENTER

Cần tuyên vị trí giáo viên
Inter
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cần tuyển vị trí thu ngân nội dung chỉnh sửa
Inter
Địa điểm làm việc: Hà nội

MARKETING

Cần tuyên vị trí giáo viên
Inter
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cần tuyển vị trí thu ngân nội dung chỉnh sửa
Inter
Địa điểm làm việc: Hà nội

HUMAN RESOURCE

Cần tuyên vị trí giáo viên
Inter
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cần tuyển vị trí thu ngân nội dung chỉnh sửa
Inter
Địa điểm làm việc: Hà nội

ACADEMIC

Cần tuyên vị trí giáo viên
Inter
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cần tuyển vị trí thu ngân nội dung chỉnh sửa
Inter
Địa điểm làm việc: Hà nội

TEACHING

Cần tuyên vị trí giáo viên
Inter
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cần tuyển vị trí thu ngân nội dung chỉnh sửa
Inter
Địa điểm làm việc: Hà nội

ORTHERS

Cần tuyên vị trí giáo viên
Inter
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cần tuyển vị trí thu ngân nội dung chỉnh sửa
Inter
Địa điểm làm việc: Hà nội

Đăng ký học thử